Úvod Jasle Cenník

Cenník

Celodenná prevádzka : 300 € + strava

Poldenná prevádzka : 250 € + strava

Počas neprítomnosti dieťatka sa zo školného nevracia, rodič je povinný odhlásiť dieťatko zo stravy najneskôr do 8,00h., inak vám bude strava za daný deň účtovaná.

Cena školného zahŕňa všetky ostatné aktivity poskytované nad rámec bežnej prevádzky (napr.:  angličtina pre 2-3 ročné detičky, divadelné predstavenia, stretnutia s detskou psychologičkou, MDD, deň matiek, mikuláš, fotenie, darčeky k narodeninám a meninám...).

Od 1.1.2016 vám ÚPSVaR prispieva sumou 280 €.