Úvod Jasle Denný režim

Denný režim

07.00 - 08.30 hod.

príchod detí

08.30 - 09.00 hod.

hygiena, desiata

09.00 - 10.00 hod.

aktivity podľa programu

10.00 - 11.00 hod.

pobyt vonku

11.00 - 12.00 hod.

hygiena, obed

12.00 - 14.30 hod.

odpočinok

14.30 - 15.00 hod.

hygiena, olovrant

15.00 - 17.00 hod.

aktivity podľa programu, odchod detí domov