Úvod Jasle MONTESSORI

Novinka od septembra 2014

 

Milí rodičia,

od septembra 2014 bude do vzdelávania zahrnutá MONTESSORI pedagogika,ktorá podporuje rozvoj zmyslov a intelektových schopností dieťaťa.

Používať sa budú špeciálne Montessori pomôcky a materiály:

  • zmyslový materiál
  • materiál pre cvičenie praktického života
  • materiál na rozvíjanie reči
  • materiál podporujúci spoznávanie zvieratiek,rastliniek,života na Zemi a tiež vo vesmíre
  • materiál podporujúci matematické schopnosti